fbpx

MATLAMAT AL-ITQAN

Kemenjadian Murid

 • Pencapaian murid melalui penilaian, pentaksiran dan peperiksaan
 • Penguasaan bahasa dengan lebih baik
 • Pemahaman yang unggul terhadap Al-Quran secara menyeluruh
 • Pemerkasaan kemahiran diri pelajar.
 • Membangunkan sikap yang berdaya saing, ingin tahu, kreatif dan kritikal.
 • Pengupayaan peranan PIBG/Ibubapa/Penjaga

Guru Profesional

 • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
 • Pemerkasaan program pembangunan kemahiran dan pengurusan guru dalam pelbagai kepakaran
 • Guru ikon kepada masyarakat
 • Pemerkasaan kemahiran diri pelajar.
 • Pembangunan program tarbiah guru dan staf

Pengurusan Cekap dan Effisien

 • Pemerkesaan dan penguasaan sistem pengurusan data dan audit
 • Pengukuhan dan kestabilan kewangan
 • Pengupayaan program pembangunan staf
 • Imej dan promosi profesional institusi
 • Perhidmatan pelanggan yang effisien

Insfrastruktur yang kondusif

 • Persekitaran yang selamat dan bersih
 • Kelas mesra pendidikan dalam teknologi
 • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif

sejarah al-itqan

Institusi pertama Al-Itqan ditubuhkan pada tahun 1998 dengan menggunakan nama Sekolah Rendah Islam (SRI) AL-Islah dengan seramai 70 pelajar dan 6 orang guru di sebuah rumah dua tingkat beralamat di 459, Jalan Kampung Masjid, Teluk Kumbar, Bayan Lepas, Pulau Pinang.

 

Selepas 10 tahun, Al-Itqan telah menubuhkan Sekolah Menengah Al-Itqan di tapak kekal milik Pusat Pendidikan Al-Itqan. Pada tahun yang sama, Sekolah Rendah Al-Islah telah didaftarkan sebagai sebuah institusi pendidikan swasta di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) serta namanya telah ditukar kepada Sekolah Rendah Al-Itqan

 

Bagi meneruskan pendidikan yang holisitk, Al-Itqan telah menubuhkan dua buah institusi iaitu pra-sekolah ( 4 – 6 tahun ) dan institusi yang berasaskan kepada sistem pendidikan pondok dan tahfiz. Pendaftaran Tadika Permata Al-Itqan dibawah kelolaan Tadika Islam Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan ditukar nama ke Tadika Islam Amal Intelek.

 

Untuk melancarkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang cekap. Al-Itqan telah menubuhkan Pusat Pentadbiran Al-Itqan yang memusatkan bahagian kewangan, bahagian sumber manusia, bahagian media dan teknikal serta bahagian pengoperasian. Selain itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membiayai Pusat Pendidikan Al-Itqan untuk membina 4 blok bangunan pendidikan yang akan dimanfaatkan oleh 1000 orang pelajar.

Class Schedule | Curricular Activities

Al-Itqan telah menubuhkan institusi pendidikan awal kanak-kanak seawal usia 1 tahun iaitu Taska Amal Intelek. Ianya akan menyediakan transisi awal pendidikan yang disediakan oleh Al-Itqan sebelum keperingkat seterusnya. Disamping itu, tapak milik Pusat Pendidikan Al-Itqan telah dikosongkan untuk proses pembinaan bangunan baharu Al-Itqan dan Sekolah Menengah Al-Itqan telah berpindah ke bangunan sementara di Sungai Ara yang jaraknya 15km daripada tempat asal.

 

Pada ketika ini Pusat Pendidikan Al-Itqan mempunyai 4 buah insititusi dibawah pengurusan dan kelolaannya serta mempunyai bilangan pelajar seramai 400 orang dan 69 guru dan staf. Proses pembinaan bangunan Al-Itqan dijangka akan bermula pada tahun 2021 dan siap pada tahun 2023

Adakah anda berminat menyertai sistem pendidikan yang holistik?

Sertai Al-Itqan hari ini !

Alamat Pentadbiran

Lot 10025, Tingkat Kg.Masjid, Teluk Kumbar, 11920 Bayan Lepas, Pulau Pinang.

Nombor Telefon

04-6491158

Alamat Email

pentadbiran@alitqan.edu.my

Integrasi pendidikan al-itqan

Taska Amal Intelek

1 tahun hingga 3 tahun

Tadika Islam Amal Intelek

4 tahun hingga 6 tahun

Sekolah Rendah Al-Itqan

7 tahun hingga 12 tahun

Sekolah Menengah Al-Itqan

13 tahun hingga 17 tahun

Taska bermula untuk pelajar 1 hingga 3 tahun. Kemahiran dalam motor halus akan diterapkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Pelajar juga akan diberikan pendedahan awal berkenaan dengan solat dan bacaan iqra’.

Transisi daripada taska ke tadis Amal Intelek daripada umur 4 tahun ke 6 tahun. Pada peringkat ini pelajar akan ditekankan tentang penguasaan bahasa, mengira serta menulis. Selain itu, pelajar akan diberi peluang untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum

Sekolah Rendah Al-Itqan akan meneruskan transisi pengajaran pendidikan pelajar daripada umur 7 tahun hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, pelajar akan ditekankan dengan penguasaan lanjutan bahasa. Selain itu, pendidikan yang berpusatkan pelajar akan diaplikasi dan dibudayakan.

Peringkat akhir pendidikan Al-Itqan akan bermula di Sekolah Menengah Al-Itqan. Para pelajar akan dididik menjadi generasi rabbani unggul sebelum melangkah ke alam realiti yang lebih mencabar. Penerusan pembudayaan dan pengaplikasi pembelajaran yang berpusat pelajar akan terus digiatkan.