fbpx

SEKOLAH MENENGAH AL-ITQAN

Transisi Pendidikan Al-Itqan yang terakhir yang merangkumi pembangunan rohani dan juga fizikal juga mengambil kira tentang perkembangan dan pemikiran yang unggul agar matlamat dan cita-cita terakhir Al-Itqan iaitu Membina Generasi Rabbani tercapai

Daftar SegeraStruktur Yuran

MATLAMAT

Memperkembang potensi setiap individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai dikumpulkan dalam semua aktiviti kurikulum dari kokurikulum. Manakala, KSSM bermatlamatkan untuk memperkembangkan potensi individu murid secara holistik bagi melahirkan modal insan yang seimbang, harmonis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta memiliki kemahiran insaniah sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran semasa abad ke-21.

Dasar Kurikulum

Berlandasakan kepada kurikulum dan dasar yang diterapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang bermatlamatkan kepada memperkembang potensi individu secara holistik dengan mengambil kira kebolehan, keupayaan, minat dan bakat murid. Kurikulum ini juga menyediakan murid untuk melanjutkan pendidikan dan/atau untuk menceburi bidang pendidikan.

Kurikulum

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Kurikulum Standard Sekolah Menengah

Ko-Kurikulum

Kelab Sukan dan Permainan

futsal

Bola Jaring

Badminton

Ping Pong

Memanah

Unit Beruniform

Kadet Remaja Sekolah (KRS)

Suasana kondusif

Di Sekolah Menengah Al-Itqan sentiasa menerapkan konsep pembelajaran yang seronok dan unik supaya guru dan juga pelajar dapat membangunkan jaringan serta memaksimakan potensi individu dan juga berkumpulan.

Lokasi : 116B, Jalan Dato Ismail Hashim, Kampung Manggis, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang

Telephone: +04-6381327

Masa Pejabat : Isnin-Jumaat : 8am – 4pm