Pejabat : +604 649 1158. Email: [email protected]. Waktu Operasi: 8.00AM - 5.00PM

Pengenalan

 

Tadika Amal Intelek ditubuhkan pada tahun 2015 yang pada ketika itu mempunyai 2 orang guru dan 10 orang murid yang terdiri daripada umur 3 tahun hingga 6 tahun.

Pada tahun tersebut, Modul Fargoes dan modul yang dibuat oleh Pusat Pendidikan Al-Itqan.

Sehingga Tahun 2016

Pada bulan Oktober, Tadika Amal Intelek telah berdaftar dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang sekaligus menyertai Tadika Islam Pulau Pinang. Selain itu, Kurikulum Standard Pra-Sekolah Kebangsaan (KSPK) juga diimplementasikan bersama tambahan mata pelajaran Jawi dan Bahasa Arab.

Bilangan Pelajar 2016

Bilangan Tenaga Pengajar 2016

|

Moto: Melahirkan Mutarabbi Cemerlang

Kini

Tadika Amal Intelek telah bertukar nama kepada Tadika Islam Amal Intelek (TADIS Amal Intelek) dan pertambahan pelajar telah meningkat dua kali ganda kepada 45 orang dan dijangka bertambah dari semasa ke semasa.

Pelajar Tadika

Guru

Aktiviti Tambahan

Subjek Tambahan

Tadika Amal Intelek ditubuhkan pada tahun 2015 yang pada ketika itu mempunyai 2 orang guru dan 10 orang murid yang terdiri daripada umur 3 tahun hingga 6 tahun. Pada tahun tersebut, modul yang digunakan adalah daripada modul Fargoes dan modul sendiri.

Pada tahun 2016, pertambahan pelajar di Tadika Amal Intelek telah meningkat kepada 20 hingga 25 orang pelajar yang terdiri daripada umur 3 hingga 5 tahun serta penambahan guru kepada 3 orang. Disamping itu, pada bulan Oktober 2016, Tadika Amal Intelek telah ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIP) untuk menyertai Tadika Islam Pulau Pinang (TADIS). Modul yang diguna pakai pada masa kini adalah Kurikulum Standard Pra-Sekolah Kebangsaan (KSPK) dan juga tambahan subjek Jawi dan Bahasa Arab  yang berorientasikan Falsafah Pembelajaran Pusat Pendidikan Al-Itqan serta pertambahan skill kendiri iaitu individual skill (Bacaan Berekod).

Pada tahun 2017, Tadika Amal Intelek telah bertukar nama kepada Tadika Islam Amal Intelek (TADIS Amal Intelek) dan pertambahan pelajar telah meningkat dua kali ganda kepada 45 orang dan dijangka bertambah dari semasa ke semasa.

Aktiviti tambahan Tadika Islam Amal Intelek

  1. Little Scientist
  2. Fun Cooking
  3. Giant Mathematics
  4. Story telling
  5. Simulasi Haji Cilik
  6. Hari Sukan ( Sukan TADIS, Sukan PPAIQ, Jemputan daripada TADIS Pulau Pinang)
  7. Konvokesyen