Pejabat : +604 649 1158. Email: [email protected]. Waktu Operasi: 8.00AM - 5.00PM

Kurikulum Sekolah Rendah Al-Itqan

Kurikulum yang disusun untuk Sekolah Rendah Al-Itqan menepati kehendak Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan juga Dinniyah bagi memastikan pembangunan modal insan yang seimbang dari segi pembangunan ilmu dunia dan akhirat.

ILMU AKADEMIK

1. Bahasa Malaysia.

2. Bahasa Inggeris.

3. Bahasa Arab.

4. Sains.

5. Matematik.

6. Pendidikan Jasmani.

7. Pendidikan Seni.

8. Kajian Tempatan

9. Kemahiran Hidup

ILMU DINIAH

1. Al-Quran.

2. Aqidah.

3. Sirah.

4. Feqah.

5. Akhlak.

6. Tulisan Jawi.

7. Tajwid.

8. –

9. –

SUKATAN PELAJARAN

Akademik : Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Diniah       : Pusat Pendidikan SRI-SMI Berhad (MUSLEH)

PENILAIAN PEPERIKSAAN

Akademik  :  Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

Diniah        :  Syahadah Pentaksiran Pelajar Musleh (SPPM)