Pejabat : +604 649 1158. Email: [email protected]. Waktu Operasi: 8.00AM - 5.00PM

Kurikulum Sekolah Menengah Al-Itqan

Kurikulum yang disusun untuk Sekolah Menengah Al-Itqan menepati kehendak Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan juga Dinniyah bagi memastikan pembangunan modal insan yang seimbang dari segi pembangunan ilmu dunia dan akhirat.

Tingkatan 1 – 3

ILMU AKADEMIK

1. Bahasa Malaysia.

2. Bahasa Inggeris.

3. Bahasa Arab.

4. Sains.

5. Matematik.

6. Sejarah.

7. Geografi.

8. Pendidikan Islam

9. Kemahiran Hidup

10. Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

ILMU DINIAH

1. Al-Quran.

2. Hadith.

3. Aqidah.

4. Akhlak.

5. Tajwid.

6. Sirah.

7. Tafsir.

8. Feqah.

9. –

10. –

Tingkatan 4 & 5

ILMU AKADEMIK

1. Bahasa Malaysia.

2. Bahasa Inggeris.

3. Bahasa Arab.

4. Sains.

5. Matematik.

6. Sejarah.

7. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah

8. Pendidikan Syariah Islamiyah

9. Fizik

10. Kimia

11. Biologi

12. Matematik Tambahan

13. Prinsip Perakaunan

14. Ekonomi Asas

ILMU DINIAH

1. Al-Quran.

2. Hadith.

3. Aqidah.

4. Akhlak.

5. Tajwid.

6. Sirah.

7. Tafsir.

8. Feqah.

9. –

10. –

11. –

12. –

13. –

14. –

PENILAIAN PEPERIKSAAN

Tingkatan 3 : Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Tingkatan 5 : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)