Wakaf di Al-Itqan

1 Maklumat peserta wakaf
2 kuantiti