fbpx

Siapakah Al-Itqan

Pusat Pendidikan Al-Itqan merupakan Institusi pendidikan swasta yang bernaung dibawah rangkaian IKRAM-MUSLEH yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Institusi pendidikan yang pertama adalah sebuah sekolah peringkat rendah yang merangkumi pendidikan seawal usia 7 hingga 12 tahun. Pada tahun 2008, sebuah sekolah yang menyediakan pendidikan peringkat menengah ditubuhkan bagi merangkumi pendidikan yang lebih holisitik. Bagi memastikan sebuah institusi pendidikan yang lebih merangkumi semua peringkat, institusi peringkat pra-sekolah telah ditubuhkan pada tahun 2016 bagi memastikan matlamat kemenjadian murid tercapai dengan lebih berkesan

Nilai Utama Al-Itqan

Pendidikan Holistik

Nilai Kehidupan

Pembangunan Dimensi

Pemikiran dan pelaksanaan baharu

Bagaimana kami beroperasi !

  • Diuruskan dan dikendalikan secara berpusat di Teluk Kumbar
  • Penstrukturan organisasi secara berpusat dan berberfokus
  • Perancangan pembelajaran secara tersusun
  • Program peningkatan pelajar secara berstruktur

Lakaran 3D Bangunan Baharu Al-Itqan

Mahu dapatkan info lebih lanjut? masukkan emel anda